Toutes les SSII
Entreprises Note
Capgemini
4.32
Sogeti
3.54
Atos Origin
3.39
Alten
1.75
SII
2.6
Altran
2.25
Prosodie
4
ID.apps
0.67
SQLI
3.67
Niji
3
Intitek
0
Extia
8
Ausy
2
Sopra Steria
1
Acensi
5.5
Movidone
7.5
Nexeya
3
Accenture
1
Adonys
3
Sfeir
10